Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Jubilee Playgroup - Grwp chwarae

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 05/09/2019.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 2 blynyddoedd a 5 blynyddoedd. Please contact us for further information. The best way to contact Jubilee Playgroup is either by email at jubileeplaygroup1@icloud.com or by messaging our phone on 07521820232. We normally respond within 24 hours.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 32 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 32 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Jubilee Playgroup is a registered charity providing affordable, friendly childcare in the Vale of Glamorgan, five mornings per week, in term time. Jubilee Playgroup aims to offer a safe, caring and stimulating environment where children learn through play; we follow the Welsh National Curriculums ‘Foundation Phase’. We have a ‘Daily Diary’, keeping parents informed during their child’s settling in period and we work closely with parents to help make this transition for their children, as easy as possible. All children have a ‘Key Worker’ who maintains their progress files, we offer a healthy snack each day. Our staff are approachable, experienced, qualified and offer high level learning opportunities both indoors and outside through planned activities to include messy, creative, imaginative, manipulative and physical play, as well as supporting the children’s social skills, confidence and independence.
We are regulated and inspected by CIW

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

2 Years to 4 Years 11 Months

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

2 Years to 4 Years 11 Months


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig. We are open mornings only for a 3 hour session from 9:15am - 12:15pm

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

  • Tymor y gwanwyn
  • Tymor yr hydref
  • Tymor yr haf

Gallwn darparu gofal cofleidiol. A lunch club provides wraparound care. Children are then walked to Sully School Nursery for 1pm

Dydd Llun 09:15 - 12:15
Dydd Mawrth 09:15 - 12:15
Dydd Mercher 09:15 - 12:15
Dydd Iau 09:15 - 12:15
Dydd Gwener 09:15 - 12:15

  Ein costau

Cysylltwch a ni am fanylion costau

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Jubilee Playgroup is registered to provide The Childcare Offer
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Please contact for details
Yes

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Sully Primary School

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.

  • Our separate lunch club runs seamlessly from 12:15, when playgroup finishes, until Sully School Nursery opens at 1pm. Children are supervised while eating their packed lunch before being walked by qualified playgroup staff to the nursery a short distance away.

 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Jubilee Hall
Smithies Avenue
Penarth
CF64 5SSCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Parcio hygyrch
  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad