Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Cylch Meithrin Dechrau Dysgu - Grwp chwarae

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 27/02/2020.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 2 blynyddoedd a 5 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 28 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 28 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Mae grwpiau chwarae’n darparu’n bennaf ar gyfer plant 2 i 5 oed, am 2 a hanner awr yn y bore neu’r prynhawn ac yn ystod y tymor yn bennaf.

Grwpiau chwarae Cymraeg yw Cylchoedd Meithrin sy’n rhoi’r cyfle i blant ddod yn ddwyieithog (Cymraeg a Saesneg).

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Dechrau Dysgu ar agor 39 wythnos y flwyddyn.
Dechrau Dysgu ar agor 9.00yb – 3.00yp Llun I gwener dirbynnu ar y sesswn.
Rydym hefyd yn cymrud rhan or Cynnig Gofal Plant Cymru ac sydd â lleoedd cyfyngedig ar gyfer Plant sy'n byw yn yr Ardal Dechrau'n Deg.

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Anyone can use our service


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig.

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

 • Tymor y gwanwyn
 • Tymor yr hydref
 • Tymor yr haf

Gallwn darparu gofal cofleidiol.

Dydd Llun 09:00 - 15:00
Dydd Mawrth 09:00 - 15:00
Dydd Mercher 09:00 - 15:00
Dydd Iau 09:00 - 15:00
Dydd Gwener 09:00 - 15:00

  Ein costau

 • £13.50 per Sesiwn - Bore 9:00am - 11:30
 • £13.50 per Sesiwn - Prynhawn 12:30 - 15:00
 • £18.50 per Sesiwn - 9:00 - 12:30 (Heb cynnwys cinio)
 • £21.00 per Sesiwn - 11:00 - 15.00 (Gofal cyfleidiol)
 • £33.00 per Diwrnod - 9:00 - 15:00 (heb cynnwys cinio)

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Dwyieithog.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Dechrau Deg Ymwelwyr ichyd
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
Ardal chwarae amgaeedig y tu allan a mynediad i Ysgol Goedwig yr Ysgol ar y safle
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
Yn cynnig darpariaeth Dechrau'n Deg wrth ochor darpariaeth arall
Yes
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

 • Oak Field Primary And Nursery School
 • Ysgol Gymraeg Gwaun Y Nant

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.


 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Ramsey Road
Barry
CF62 9DFCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 • Toiledau hygyrch
 • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad