Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Pamela Evans - Gwarchodwr plant

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 24/08/2018.

   Gofalwr Plant yw'r darparwr yma yn  Aberdare.

  Mae gan yr darparwr yma dim lleoedd gwag i blant o oedran 2 blynyddoedd a 14 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 9 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 9 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Rwy’n warchodwr plant sy’n darparu amgylchedd diogel llawn hwyl sy’n ysgogi babanod a phlant yn fy ngofal i.
Rwy’n ddarparwr gofal plant yn y gymuned sy’n gweithio o fy nghartref i.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Plant rhwng 2 a 14 oed

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Hunan Gyfeirio


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn.

Gallwn darparu gofal cofleidiol.

Dydd Llun 06:00 - 20:00
Dydd Mawrth 06:00 - 20:00
Dydd Mercher 06:00 - 20:00
Dydd Iau 06:00 - 20:00
Dydd Gwener 06:00 - 20:00

Weekends with prior notice

Tu allan i oriau agor arferol gallwn cynnig gofal: Penwythnosau, Nosweithiau, Boreau cynnar

  Ein costau

  • £5.00 per Awr

There is a reduction available for siblings.


  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
I have a small dog (Bischon Frisse).
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Yes

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Blaengwawr Primary
  • Capcoch Primary School
  • Oaklands Primary School

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.

  • With advance notice.Dulliau cysylltu

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch