Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Sticky Fingers Under Fives - Meithrinfa Dydd

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 13/12/2018.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 2 blynyddoedd a 4 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 24 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 24 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Sticky Fingers sessional care provision is situated in Penyclawdd, housed in the village hall at Penyclawdd and Llangovan. Set in beautiful picturesque countryside with adjacent field, local woods are within walking distance which is used weekly for forest school sessions.

Fortnightly cooking session, weekly trips to the local forest. Outings to the local vicinity and further afield every term. All children receive a Learning Journal to take them through their early years experiences at the setting.

Staff Qualifications: All qualified to Level 3, playwork level 3. Management to level 5. All DBS checked. Paediatric First Aid and Food Safety - 90% of staff trained. Elkan (Speech and Language) trained.


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig.

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

  • Tymor y gwanwyn
  • Tymor yr hydref
  • Tymor yr haf

Ni allwn darparu gofal cofleidiol.

Dydd Llun 09:15 - 15:15
Dydd Mawrth 09:15 - 15:15
Dydd Mercher 09:15 - 15:15
Dydd Iau 09:15 - 15:15
Dydd Gwener 09:15 - 15:15

  Ein costau

  • £15.50 per Sesiwn - 9:15am - 12:15pm
  • £15.50 per Sesiwn - 9:15am - 1:15pm
  • £22.50 per Diwrnod - 9:15am - 3:15pm

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) Yes
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No

Nid ydym yn gollwng/codi o unrhyw ysgol.

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.


 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Hill Farm Barn
Penyclawdd
Monmouth
NP25 4BN Hygyrchedd yr adeilad