Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Joanne Lane - Gwarchodwr plant

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 01/12/2018.

   Gofalwr Plant yw'r darparwr yma yn  Cwmbran.

  Mae gan yr darparwr yma dim lleoedd gwag i blant o oedran 0 misoedd a 12 blynyddoedd. I currently have no vacancies

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 8 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 8 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Fees for 2020
0 - 6 hours @ £5.00 per hour
7 - 8 hours @ £4.50 per hour
9 hours plus @ £4.00 per hour

I currently have no vacancies

I am happy to offer term time only places, if required.
Nursery wrap around places subject to availability. I am registered to provide the 30 hours childcare offer.
All school drop off and/or pick up places are currently taken.

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

No referral needed


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn. Term time only places can be offered.

Gallwn darparu gofal cofleidiol.

Dydd Llun 07:30 - 17:30
07:30 - 17:00
Dydd Mawrth 07:30 - 17:30
07:30 - 17:00
Dydd Mercher 07:30 - 17:30
07:30 - 17:00
Dydd Iau 07:30 - 17:30
07:30 - 17:00
Dydd Gwener 07:30 - 17:30
07:30 - 17:00

Hours outside of opening hours can be discussed and considered on an individual basis.

  Ein costau

  • £5.00 per Awr - 0 - 6 hours
  • £4.50 per Awr - 7 plus hours

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Man tu allan
Enclosed garden
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No

Nid ydym yn gollwng/codi o unrhyw ysgol.

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.
Dulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad