Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

The Towers Day Nursery After School Club - Acrefair - Clwb ar ôl ysgol

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 02/08/2021.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 3 blynyddoedd a 12 blynyddoedd. Vacancies vary. Please enquire with setting

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 23 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 23 lle.


Beth rydym ni'n ei wneudPwy ydym ni'n eu cefnogi  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn. Closed one week at Christmas and Bank Holidays

Gallwn darparu gofal cofleidiol.

Dydd Llun 15:00 - 18:00
Dydd Mawrth 15:00 - 18:00
Dydd Mercher 15:00 - 18:00
Dydd Iau 15:00 - 18:00
Dydd Gwener 15:00 - 18:00

  Ein costau

Cysylltwch a ni am fanylion costau

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Dwyieithog.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Please enquire
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Please enquire with setting
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
All languages welcome
Yes

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Cefn Mawr C P School
  • Garth Cp
  • Ysgol Acrefair
  • Ysgol Min y Ddol

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.

  • Children are walked from the local schools. Children from Bryn Collen school attend. Please enquire.

 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

The Towers Day Nursery
Llangollen Road
Acrefair
LL14 3SGDulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Parcio hygyrch
  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad