Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Hopscotch Nursery - Grwp chwarae

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 16/09/2019.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 2.5 blynyddoedd a 4 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 20 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 20 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Hopscotch Nursery is set within the grounds of Gilwern Primary school, which enables us to have great transition links with the school. We have a large secure outdoor area that the children can access all year round, within which the children can play and learn through physical activity, such as woodwork, messy play in our mud kitchen, gardening and planting and a variety of activities supporting the curriculum. We are part of the Healthy Pre schools scheme, and the RHS gardening school awards. We also have experience in working with children with ALN.

Staff Qualifications: level 5 x 4 staff members, level 4 x 1staff member, level 3x2 staff members, all staff hold up to date DBS checks, safeguarding training, food hygiene, first aid and are prevent trained.

Security Features: Door lockable from inside - doorbell for visitors. Password system for collection of children


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig.

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

  • Tymor y gwanwyn
  • Tymor yr hydref
  • Tymor yr haf

Ni allwn darparu gofal cofleidiol.

Dydd Llun 09:00 - 15:00
09:00 - 12:00
12:45 - 15:00
Dydd Mawrth 09:00 - 15:00
09:00 - 12:00
12:45 - 15:00
Dydd Mercher 09:00 - 15:00
09:00 - 12:00
12:45 - 15:00
Dydd Iau 09:00 - 15:00
09:00 - 12:00
12:45 - 15:00
Dydd Gwener 09:00 - 15:00
09:00 - 12:00

Other sessions are available.

  Ein costau

  • £5.00 per Awr

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) Yes
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No

Nid ydym yn gollwng/codi o unrhyw ysgol.

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.


 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Hopscotch Nursery
Gilwern Primary School
NP7 0AYDulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad