Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Torfaen


Dewiswch ysgol
Tymhorau ysgol, gwyliau neu'r holl flwyddyn

Dyddiau penodol

Gofal tu allan i oriau arferol
Nodwch eich amrediad oedran, o:
  i oed  

Dangos 24 o 24 gwasanaeth

Abersychan Under Fives Playgroup And Nursery Wraparound - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Breakfast Club 8.30-9.30am £5 AM session 9.30-11.45am £10 Lunch Club 11.45-12.30pm £5 PM session 12.30-2.45pm £10 Lates 2.45-5.30pm £18

AR Gau Cylch Meithrin Dolwerdd - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Rydym yn darparu gofal dydd llawn a sesiynol trwy gyfrwng y Gymraeg. Rydym yn rhan o brosiect SAS Mudiad Meithrin i gael 1 miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

Busy Bees Playgroup And Nursery Wraparound - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae grwpiau chwarae’n darparu’n bennaf ar gyfer plant 2½ i 5 oed, am 2 i 3 awr yn y bore neu’r prynhawn ac yn ystod y tymor yn bennaf.

Croesyceiliog Playgroup And Nursery Wraparound - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Nursery Wraparound provision available every weekday. A lunch club is also available on Monday, Wednesday, Thursday and Friday and children can be escorted to Croesyceiliog Nursery on these days. Costs are £7.50 for a morning or afternoon playgroup session only. £2.50 for a lunch club session....

Cyfeillion Bach Nursery Wraparound - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae grwpiau chwarae’n darparu’n bennaf ar gyfer plant 2½ i 5 oed, am 2 i 3 awr yn y bore neu’r prynhawn ac yn ystod y tymor yn bennaf.

Cylch Meithrin Cwmbran - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Cylch Meithrin Cwmbrân yn cynnig gofal sesiynol trwy gyfrwng y Gymraeg i blant 2 i 12 oed mewn ystafell bwrpasol yn Yr Orsaf Bŵer yng Nghwmbrân. Mae gennym ni ardal tu fas mawr hefyd. Rydym yn cynnig 3 sesiwn gwahanol y dydd; Clwb Brecwast (07:45 – 09:00), sesiwn cofleidiol bore (09:15 –...

George Street Under Fives Playgroup And Nursery Wraparound - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae grwpiau chwarae’n darparu’n bennaf ar gyfer plant 2½ i 5 oed, am 2 i 3 awr yn y bore neu’r prynhawn ac yn ystod y tymor yn bennaf.

Golliwopsie Playgroup and Nursery Wraparound - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae grwpiau chwarae’n darparu’n bennaf ar gyfer plant 2½ i 5 oed, am 2 i 3 awr yn y bore neu’r prynhawn ac yn ystod y tymor yn bennaf.

Little Angels Playgroup And Nursery Wraparound - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae grwpiau chwarae’n darparu’n bennaf ar gyfer plant 2½ i 5 oed, am 2 i 3 awr yn y bore neu’r prynhawn ac yn ystod y tymor yn bennaf.

Little Ducklings Flying Start Playgroup - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae grwpiau chwarae’n darparu’n bennaf ar gyfer plant 2½ i 5 oed, am 2 i 3 awr yn y bore neu’r prynhawn ac yn ystod y tymor yn bennaf.

Little Ducklings Flying Start Playgroup Garnteg - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae grwpiau chwarae’n darparu’n bennaf ar gyfer plant 2½ i 5 oed, am 2 i 3 awr yn y bore neu’r prynhawn ac yn ystod y tymor yn bennaf.

Little Red Berries Playgroup - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae grwpiau chwarae’n darparu’n bennaf ar gyfer plant 2½ i 5 oed, am 2 i 3 awr yn y bore neu’r prynhawn ac yn ystod y tymor yn bennaf.

Little Seedlings Flying Start Playgroup And Nursery Wraparound - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae grwpiau chwarae’n darparu’n bennaf ar gyfer plant 2½ i 5 oed, am 2 i 3 awr yn y bore neu’r prynhawn ac yn ystod y tymor yn bennaf.

Little Sunbeams Playgroup And Nursery Wraparound - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae grwpiau chwarae’n darparu’n bennaf ar gyfer plant 2½ i 5 oed, am 2 i 3 awr yn y bore neu’r prynhawn ac yn ystod y tymor yn bennaf.

Llanyrafon Nursery And Playgroup - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae grwpiau chwarae’n darparu’n bennaf ar gyfer plant 2½ i 5 oed, am 2 i 3 awr yn y bore neu’r prynhawn ac yn ystod y tymor yn bennaf.

Maendy First Steps Playgroup And Nursery Wraparound - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae grwpiau chwarae’n darparu’n bennaf ar gyfer plant 2½ i 5 oed, am 2 i 3 awr yn y bore neu’r prynhawn ac yn ystod y tymor yn bennaf.

Meithrinfa Pontnewydd Nursery Wraparound - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae grwpiau chwarae’n darparu’n bennaf ar gyfer plant 2½ i 5 oed, am 2 i 3 awr yn y bore neu’r prynhawn ac yn ystod y tymor yn bennaf.

Penygarn Under Fives Playgroup And Nursery Wraparound - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae grwpiau chwarae’n darparu’n bennaf ar gyfer plant 2½ i 5 oed, am 2 i 3 awr yn y bore neu’r prynhawn ac yn ystod y tymor yn bennaf.

Pontymoile Under Fives Playgroup And Nursery Wraparound At Palc - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae grwpiau chwarae’n darparu’n bennaf ar gyfer plant 2½ i 5 oed, am 2 i 3 awr yn y bore neu’r prynhawn ac yn ystod y tymor yn bennaf.

Poppies Nursery Wraparound - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae grwpiau chwarae’n darparu’n bennaf ar gyfer plant 2½ i 5 oed, am 2 i 3 awr yn y bore neu’r prynhawn ac yn ystod y tymor yn bennaf.

Precious Gems Playgroup - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae grwpiau chwarae’n darparu’n bennaf ar gyfer plant 2½ i 5 oed, am 2 i 3 awr yn y bore neu’r prynhawn ac yn ystod y tymor yn bennaf.

St Davids After School Club - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae clybiau gofal plant y tu allan i’r ysgol yn helpu rhieni sy’n gweithio neu sy’n derbyn hyfforddiant. Maen nhw’n cynnwys clybiau brecwast, clybiau ar ôl ysgol, cynlluniau chwarae dros y gwyliau a gofal cofleidiol ar gyfer plant oedran ysgol.

Thornhill Flying Start Playgroup - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Thornhill Playgroup aims to offer high quality childcare for children aged 2 – 5 years and is registered for up to 16 children per session. We provide a service for Flying Start under a Service Level Agreement for 39 weeks of the year. Our sessions run in the morning or afternoon and mainly...

Ysgol Feithrin Pontypwl - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Cylchoedd Meithrin yn grwpiau chwarae cyfrwng Cymraeg. Sefydlwyd Ysgol Feithrin Pontypwl dros 4o mlynedd yn ol ac ydym yn gweithio yn agos iawn gyda'r teuluoedd sydd ar ein cofrestr ac yn rhan bwysig o gymuned tref Pontypwl. Hen Neuadd Eglwys yw'r lleoliad yng nghanol y dref ac fe gafodd ei...