Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Abersychan Under Fives Playgroup And Nursery Wraparound - Grwp chwarae

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Nid oes gennym ddyddiad ar gyfer arolwg diweddar i'r adnodd hwn.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 2 blynyddoedd a 5 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 48 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 48 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Breakfast Club 8.30-9.30am £5
AM session 9.30-11.45am £10
Lunch Club 11.45-12.30pm £5
PM session 12.30-2.45pm £10
Lates 2.45-5.30pm £18


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig.

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

  • Tymor y gwanwyn
  • Tymor yr hydref
  • Tymor yr haf

Gallwn darparu gofal cofleidiol.

Dydd Llun 09:30 - 11:45
11:45 - 12:30
12:30 - 14:45
14:45 - 17:30
Dydd Mawrth 09:30 - 11:45
11:45 - 12:30
12:30 - 14:45
14:45 - 17:30
Dydd Mercher 09:30 - 11:45
11:45 - 12:30
12:30 - 14:45
14:45 - 17:30
Dydd Iau 09:30 - 11:45
11:45 - 12:30
12:30 - 14:45
14:45 - 17:30
Dydd Gwener 09:30 - 11:45
11:45 - 12:30
12:30 - 14:45
14:45 - 17:30

Breakfast Club 8.30-9.30am £5AM session 9.30-11.45am £10Lunch Club 11.45-12.30pm £5PM session 12.30-2.45pm £10Lates 2.45-5.30pm £18

  Ein costau

  • £10.00 per Sesiwn - AM / PM Session cost
  • £5.00 per Sesiwn - Breakfast Club
  • £5.00 per Sesiwn - Lunch Club

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) Yes
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Garnteg Primary

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.


 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Brynteg
Abersychan
Pontypool
NP4 7BGDulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Parcio hygyrch
  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad