Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Footprints Parent and Toddler Group - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin


Beth rydym ni'n ei wneud

Toys, crafts, snacks, bible story time and action songs.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Oes - 50p per person
 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Monmouth Baptist Church
Monmouth
NP25 3LR Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

Wednesdays 9:30am - 11:30am. Open during term time and school holidays.