Clwb Hoci Bangor - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc


Beth rydym ni'n ei wneud

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Mae'n dibynnu

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Gall unrhyw un gysylltu â ni yn uniongyrchol.

Manylion am wasanaeth gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc

Iaith: Dwyieithog

  • Yn gallu cefnogi plant ag anableddau No
  • Ydy gweithwyr wedi derbyn ymchwiliad DBS? Yes

Dulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad