Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Offenders' Families Helpline - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd


Beth rydym ni'n ei wneud

Gwybodaeth i deuluoedd am bob agwedd o'r system cyfiawnder troseddol yng Nghymru a Lloegr o'r arest i'r rhyddhad.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

The National Offenders’ Families Helpline can support you if a family member is in contact with the criminal justice system. We provide advice and information on all aspects from what happens on arrest, visiting a prison to preparing for release.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Anyone can contact us directly

Manylion am wasanaeth gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Iaith: Saesneg yn unig

  • Yn gallu cefnogi plant ag anableddau No
  • Ydy gweithwyr wedi derbyn ymchwiliad DBS? No Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

Family Lives
15 - 17 The Broadway
HATFIELD
AL9 5HZDulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

Llinell gymorth 9.00am - 8.00pm Dydd Llun - Dydd Gwener a 10.00am - 3.00pm Dydd Sadwrn a Dydd Sul. Ar gau Gwyl y Banc