Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Uned Dyslecsia, Prifysgol Bangor. - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd


Beth rydym ni'n ei wneud

Mae'r Ganolfan Dyslecsia Miles yn weithgar ym mhob maes o waith dyslecsia: dysgu plant ysgol cynradd ac uwchradd; sgrinio ac asesu ar gyfer dyslecsia; rhoi cefnogaeth i fyfyrwyr â dyslecsia o fewn y Brifysgol; hyfforddi athrawon ar gyfer gwaith â phlant dyslecsig; rhoi gwybodaeth am ddyslecsia i'r cyhoedd yn gyffredinol; a gwaith ymchwil. Gall aelodau'r Ganolfan roi gwybodaeth a chyngor, i'r cyhoedd yn gyffredinol, ac ar ffurf sgyrsiau a phosteri i gymdeithasau dyslecsia a chyrff eraill. Gallwn hefyd ddarparu sesiynau hyfforddi ar ymwybyddiaeth o ddementia i grwpiau addysg, iechyd a busnes

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Oes - Cysylltwch am fanylion

Manylion am wasanaeth gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Iaith: Dwyieithog

  • Yn gallu cefnogi plant ag anableddau Yes
  • Ydy gweithwyr wedi derbyn ymchwiliad DBS? Yes Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

Adeilad Brigantia
Prifysgol Bangor
BANGOR
LL57 2AS

 Gallwch ymweld â ni yma:

Adeilad Brigantia
Prifysgol Bangor
BANGOR
LL57 2ASDulliau cysylltu

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

Dydd Llun - Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm