Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Tiny Dancers (JW School of Dance) - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc


Beth rydym ni'n ei wneud

Dancing is wonderful for wellbeing and developing physical literacy. It's never too early to start!

Age Range: 18 months - 4 years.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Oes - £4 per session (first session free).

Manylion am wasanaeth gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc

Iaith: Saesneg yn unig

  • Yn gallu cefnogi plant ag anableddau No
  • Ydy gweithwyr wedi derbyn ymchwiliad DBS? Yes Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Highfield
Caerwent
Caldicot
NP26 5BJDulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

Thursdays 9am - 11am during term time only.