Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

National Childbirth Trust - Wrexham And Flintshire - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd


Beth rydym ni'n ei wneud

Welcome to Flintshire and Wrexham branch. NCT Branches are your local parent support network, helping you become.

The branch is friendly and informal. Run by local parents, we offer support, information and friendship to new parents and parents-to-be. All our events are open to members and non-members of the charity.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

We offer support, information and friendship to new parents and parents-to-be.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

Manylion am wasanaeth gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Iaith: Saesneg yn unig

  • Yn gallu cefnogi plant ag anableddau Yes
  • Ydy gweithwyr wedi derbyn ymchwiliad DBS? Yes

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad