Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Tumble In The Jungle Soft Play - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc


Beth rydym ni'n ei wneud

Safe, fun place for little ones to play and learn.

Different classes and groups running weekly including breastfeeding groups and toddler sessions.

Age Range: 0 - 12 years.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Oes - £3.00 per session.

Manylion am wasanaeth gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc

Iaith: Saesneg yn unig

  • Yn gallu cefnogi plant ag anableddau No
  • Ydy gweithwyr wedi derbyn ymchwiliad DBS? Yes Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Baron Street
Usk
NP15 1ASDulliau cysylltu

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Parcio hygyrch

 Amserau agor

10am - 4pm