Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Dear Albert Drug and Alcohol Helpline - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd


Beth rydym ni'n ei wneud

Dear Albert helps individuals to stop taking alcohol and drugs. If you would like help and information on how to address any form of addictive behaviour or substance misuse, or are looking for answers on behalf of a family member or friend / associate, please visit our website or contact our helpline.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Dear Albert supports anyone aged 18 or over impacted directly or indirectly by substance misuse. This includes the user, family and friends.
We welcome, support and inspire substance clients with SEND needs, such as mental health, emotional health, learning disabilities, behavioural difficulties and physical disabilities through the often challenging road to recovery.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

All referrals welcome (including self referrals)

Manylion am wasanaeth gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Iaith: Saesneg yn unig

  • Yn gallu cefnogi plant ag anableddau No
  • Ydy gweithwyr wedi derbyn ymchwiliad DBS? Yes Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

Recovery Hub
68 Humberstone Gate
Leicester
LE1 3PLCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

Mon to Sun 8am to 10pm