Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Torfaen


Dewiswch ysgol
Tymhorau ysgol, gwyliau neu'r holl flwyddyn

Dyddiau penodol

Gofal tu allan i oriau arferol
Nodwch eich amrediad oedran, o:
  i oed  

Eich gwasanaethau: wedi darganfod 25

CISWO The Coal Mining Charity - Cyngor gwybodaeth lles cymdeithasol (Yn agor mewn taflen newydd)

Improving the lives of those facing disadvantage due to the impact of the coal mining industry. We’re here to improve the lives of former coal miners and their families. Through our personal welfare service we aim to enhance living conditions, maintain independence, and reduce social isolation....

Communities For Work - Cyngor gwybodaeth lles cymdeithasol (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Employment support- Free training courses to suit job goals 1-2-1 regular support in community venues. Tailored support to suit individual needs Strengthening of CV to match job goals. Coaching on adapting CV and covering letter to suit vacancy needs Support in overcoming employment barriers...

Community Money Advice (CMA) - Cyngor gwybodaeth lles cymdeithasol (Yn agor mewn taflen newydd)

Do you need help with debt or money problems? Asking for help can be difficult but all our CMA advisers do understand this. They will be able to discuss with you the different options you may have and help you choose what you would like to do. Whatever your problem, however big or small it...

Cyngor Age Cymru - Cyngor gwybodaeth lles cymdeithasol (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Cyngor Age Cymru yw'r gwasanaeth gwybodaeth a chyngor mwyaf blaenllaw i bobl hŷn yng Nghymru. Ein nod yw darparu gwybodaeth a chyngor effeithiol, hygyrch o ansawdd uchel wrth gynnig gwasanaeth cyfrinachol a diduedd am ddim. Mae Cyngor Age Cymru yn darparu gwybodaeth a chyngor cyfrinachol,...

Cyngor ar Bopeth - Cyngor gwybodaeth lles cymdeithasol (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Cyngor ar Bopeth yn darparu cyngor cyfrinachol ac annibynnol am ddim i helpu pobl oresgyn eu problemau. Rydym yn llais i’n cleientiaid â’n defnyddwyr ar y materion sy’n bwysig iddynt. Rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth, hyrwyddo cydraddoldeb ac yn herio gwahaniaethu. Rydym ni yma i bawb. Yn ...

Christians Against Poverty (CAP) - Cyngor gwybodaeth lles cymdeithasol (Yn agor mewn taflen newydd)

We provide free debt help to anyone in need and provide a debt free solution. Whether you're feeling the weight of debt, struggling to find work or trying to overcome a dependency – we're here to help you. We're helping over 29,000 people a year through our free debt help, job clubs, release...

Disability Service Centre - Cyngor gwybodaeth lles cymdeithasol (Yn agor mewn taflen newydd)

Get advice or information about a claim you’ve already made for Disability Living Allowance, Attendance Allowance or Personal Independence Payment.

GamCare - Cyngor gwybodaeth lles cymdeithasol (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith GamCare operates the National Gambling Helpline, providing information, advice and support for anyone affected by gambling harms. Advisers are available 24 hours a day, every day of the year on Freephone or via web chat on the website below. We offer a range of free treatment across England,...

Gwent Access to Advocacy (GATA) - Cyngor gwybodaeth lles cymdeithasol (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith GATA is a free, independent and confidential service that assists you to know your rights and to have more voice, choice and control when decisions are made that affect you. The service is available free by telephone 0808 801 0566, Monday to Friday, 10am to 3pm, if: - you are 18+, live in...

hawl i - Cyngor gwybodaeth lles cymdeithasol (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Rydym yn darparu cyfrifiannell budd-daliadau i wirio pa fudd-daliadau y mae gennych hawl iddynt. Rydym yn helpu pobl i benderfynu ar yr hyn y gallant ei hawlio gan lywodraeth leol a chenedlaethol trwy ein cyfrifiannell hunan-wasanaethu. Mae ein cyfrifiannell yn awdurdodol a chywir ac rydym yn...

Melin Homes Money & Energy Advice - Cyngor gwybodaeth lles cymdeithasol (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith We are a dedicated specialist 'accredited' Team, providing accredited advice related to Welfare Benefits, Debt Advice, Money, Employment, Energy Advice, Employment and Training Advice and digital access.

National Debtline - Cyngor gwybodaeth lles cymdeithasol (Yn agor mewn taflen newydd)

National Debtline provides free, confidential and impartial advice and resources to help people deal with their debts. The service is available over the phone, through their website and via webchat. It helps people understand their options and take control of their debts. Run by the national...

NYAS Volunteer Peer Mentors - Cyngor gwybodaeth lles cymdeithasol (Yn agor mewn taflen newydd)

Volunteer Peer Mentors are volunteers aged 18-29 who mentor young people who are or have been in care.

Pennysmart Holistic Money Advice - Cyngor gwybodaeth lles cymdeithasol (Yn agor mewn taflen newydd)

Pennysmart Community Interest Company is a social enterprise that began as a pilot project in 2009. We use our money advice skills, knowledge and expertise to enable the most vulnerable and excluded people in our communities to access their full entitlements, exercise their rights, improve their ...

PeoplePlus direct payments - Cyngor gwybodaeth lles cymdeithasol (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Provides Information, advice and guidance to individuals who have received a community care assessment and are considering a direct payment service where we can support with the set up ,management and on-going support for this service.

Pŵer i fyny! - Ymddiriedolaeth Arbed Ynni / Western Power Distribution - Cyngor gwybodaeth lles cymdeithasol (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Pŵer i fyny! yn ganolfan cyngor sy’n cynnig amrywiaeth o gymorth a chyngor ar incwm, tariffau ac effeithlonrwydd ynni i rhai a all fod o bosib yn agored i niwed mewn achos o doriad pŵer i arbed arian a chadw’n gynnes. Cysylltwch â Pŵer i fyny! am ddim ar 0808 808 2274 a chael: • Cyngor...

Remploy IPES Programme - Cyngor gwybodaeth lles cymdeithasol (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Cymorth Cyflogaeth Personol Dwys (IPES) yn rhaglen wirfoddol a gomisiynwyd gan DWP sydd wedi'i hanelu'n benodol at bobl anabl sydd â rhwystrau cymhleth i gyflogaeth sy'n golygu nad ydynt yn addas ar unwaith ar gyfer rhaglenni cyflogaeth ar raddfa fwy, naill ai DWP neu rai nad ydynt yn DWP,...

Shelter Cymru - specialist housing advice service - Cyngor gwybodaeth lles cymdeithasol (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Shelter Cymru - advice service offer specialist advice, advocacy and legal representation for anyone with a housing or debt problem. We are a registered charity who offer free, independent, confidential and impartial advice, and campaign on the issues affecting peoples' lives.

Stonewall Cymru - Cyngor gwybodaeth lles cymdeithasol (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Nod Stonewall Cymru yw sicrhau cydraddoldeb cyfreithiol a chyfiawnder cymdeithasol i bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws (LHDT) yng Nghymru. Rydym yn rhedeg Gwasanaeth Gwybodaeth sy'n rhoi manylion ar hawliau a materion sy'n effeithio pobl LHDT. Rydym yn gweithio yn unigol ac mewn...

Taking Care video libray for carers - Cyngor gwybodaeth lles cymdeithasol (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Often, it’s other carers who understand best what it’s really like to be a carer. In the Taking Care video library, carers share their experiences, thoughts and insights on what has helped them. Professionals recognise the challenges of caring and provide information about how to make life...

Tenovus Cancer Care - Benefits Advice Service - Cyngor gwybodaeth lles cymdeithasol (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith We provide a free service for advice and guidance with welfare benefit matters. We can look at your circumstances, like your financial situation, who you live with and what health needs you have, and advise you in detail about any welfare benefits and grants that you may be entitled to. We can...

Travelling Ahead: Gypsy, Roma and Travellers Advice and Advocacy Service - Cyngor gwybodaeth lles cymdeithasol (Yn agor mewn taflen newydd)

Travelling Ahead provides advice, advocacy and support for Gypsy, Roma and Traveller children and families across Wales: - Advice, support, individual and community advocacy working alongside Gypsy, Roma and Traveller families on issues such as accommodation, sites, planning, equality, rights...

The Independent Living Service, The Royal British Legion - Cyngor gwybodaeth lles cymdeithasol (Yn agor mewn taflen newydd)

The Royal British Legion's Independent Living Service is made up of the Independent Living Advice Team and the Handy Vans Service. The Independent Living Team provides free advice, support and advocacy to Legion beneficiaries and their carers. Helping to access statutory support where necessary, ...

The National Careline - Cyngor gwybodaeth lles cymdeithasol (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae’r National Care Line yn darparu cymorth a gwybodaeth i’r henoed, eu gofalwyr a’u teuluoedd. Ein nod yw cynnig porth sy’n cyfeirio defnyddwyr at gyrff amrywiol gan gynnwys adrannau’r Llywodraeth a rhwydweithiau cymorth a fydd yn helpu i greu dealltwriaeth gliriach o’r ddrysfa gofal.

Y Lleng Brydeinig Frenhinol Gwasanaeth Nyrsys Admiral - Cyngor gwybodaeth lles cymdeithasol (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae Nyrsys Admiral y Lleng Brydeinig Frenhinol yn cynnig cymorth , gwybodaeth a chyngor arbenigol I ofalwyr pobl sydd â dementia. Nyrsys cofresredig sy'n arbenigo mewn dementia yw Nyrsys Admiral. Nod y gwasanaeth yw helpu gofalwyr teuluol I feithrin y sgiliau angenrheidiol er mwyn cynorthwyo...