Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Torfaen


Dewiswch ysgol
Tymhorau ysgol, gwyliau neu'r holl flwyddyn

Dyddiau penodol

Gofal tu allan i oriau arferol
Nodwch eich amrediad oedran, o:
  i oed  

Dangos 12 o 12 gwasanaeth

Busy Bees Holiday Club - Clwb Gwyliau (Yn agor mewn taflen newydd)

Full Day including lunch = £30.47 Full Day not including lunch = £27.92 Half Day Session no lunch = £14.76 Half Day Session including lunch = £17.31 Weekly cost (full days) no lunch = £125.51 Weekly cost (full days) including lunch = £138.25

Cyfeillion Bach Holiday Club - Clwb Gwyliau (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Hoilday club available for younger children, please call to discuss.

Henllys Village Holiday Club - Clwb Gwyliau (Yn agor mewn taflen newydd)

Our holiday club is open during all main school holidays which includes the following: Easter and Whitsun; Summer holiday; Christmas holiday. Can wraparound Henllys CIW School and Greenmeadow School holiday playscheme. We also provide holiday club for staff training days for all local schools....

Little Chums Day Nursery Holiday Club - Clwb Gwyliau (Yn agor mewn taflen newydd)

Holiday club: £30. (8.30am-5.30pm, extra £2.50 for early/late). Available for yourger children, please call to discuss. Half day Holiday Club £20.00 NHS, Police, Fire discounts available Rota spaces always available, also last minute availability. PaCE funded spaces welcome. Family run business...

Little Darlings Holiday Club - Clwb Gwyliau (Yn agor mewn taflen newydd)

New after school club opening from Monday 6th November 2017 - Collection times flexible. Full day care nursery for children aged from 3 months to 12 years. Opening hours 07.30 to 18.00. Also providing wraparound childcare with local schools and holiday club. Fresh Homemade Food Fully Qualified...

Pontymoile Under Fives Holiday Club At Palc - Clwb Gwyliau (Yn agor mewn taflen newydd)

Please note holiday club will operate from Abersychan Under 5's for October half term 2020. Half days are 8am - 1pm or 1pm to 5.30pm. Open most weeks of the school holidays.

Poppies Holiday Club - Clwb Gwyliau (Yn agor mewn taflen newydd)

Full day 8.00am - 6.00pm £39.00 08.30am - 5.30pm £36.00 Half day 08.00am - 1.00pm £22.50 1.00pm - 5.30pm £21.50 1.00pm - 6.00pm £24.00

St Davids After School Club - Clwb Gwyliau (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae clybiau gofal plant y tu allan i’r ysgol yn helpu rhieni sy’n gweithio neu sy’n derbyn hyfforddiant. Maen nhw’n cynnwys clybiau brecwast, clybiau ar ôl ysgol, cynlluniau chwarae dros y gwyliau a gofal cofleidiol ar gyfer plant oedran ysgol.

Thornhill Playgroup Holiday Club - Clwb Gwyliau (Yn agor mewn taflen newydd)

We offer a quality childcare provision for children aged 2-5 years of age for up to 4 hours per day, Mon - Friday, during holiday periods. Opening hours are from 9.00 - 1pm Open half terms, 1 week of Easter holidays and 5 weeks of the long summer holidays.