Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Ddinbych


Dewiswch ysgol
Tymhorau ysgol, gwyliau neu'r holl flwyddyn

Dyddiau penodol

Gofal tu allan i oriau arferol
Nodwch eich amrediad oedran, o:
  i oed  

Dangos 3 o 3 gwasanaeth

Castle Day Nursery - Clwb Gwyliau (Yn agor mewn taflen newydd)

Bydd clybiau gwyliau’n darparu ystod eang o weithgareddau chwarae i blant yn ystod y gwyliau ysgol. Caiff rhai eu rhedeg gan ysgolion, tra bod eraill yn cael eu rhedeg gan sefydliadau preifat neu wirfoddol. Bydd costau’n amrywio rhwng clybiau gwyliau, ac fe godir tâl y dydd arnoch chi am bob...

Miri Mawr Clwb Gwyliau - Clwb Gwyliau (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Clwb cyfrwng Cymraeg yw Clwb Gwyliau Miri Mawr sy'n cynnig gwasanaeth cyfunol cwbl ddwyiethog. Fei lleolir yn Fferm Bryn Mair, Llanfair DC. Mae dwy gynorthwywr cymwysedig a phrofiadol ar staff y clwb. Mae rhaglen o weithgareddau ar gael, sy'n cynnwys crefft ac arlunio, chwaraeon dan do a thu...

Trelawnyd Fun Club / Tiny Tots Fun Club - Clwb Gwyliau (Yn agor mewn taflen newydd)

Darperir ein gofal Gwyliau yn bennaf yn ein cyfleuster y tu allan i'r ysgol yn Tiny Tots, mewn partneriaeth â chlwb gweithgareddau Big Ben. Mae gennym ni ardaloedd awyr agored anhygoel sy'n llawn gweithgareddau, anturiaethau a phrofiadau.