Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Ddinbych


Dewiswch ysgol
Tymhorau ysgol, gwyliau neu'r holl flwyddyn

Dyddiau penodol

Gofal tu allan i oriau arferol
Nodwch eich amrediad oedran, o:
  i oed  

Dangos 8 o 8 gwasanaeth

B.B Club - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Rydym yn darparu gwasanaeth Clwb ar ôl ysgol i blant o 3 oed i 12 oed gyda gweithgareddau sy'n briodol i'w hoedran. Bydd eich plentyn yn cael sesiwn llawn hwyl gydag amrywiaeth eang o weithgareddau yn cael eu cynllunio bob wythnos. Mae ein plant yn derbyn byrbryd iach yn ystod y sesiwn.

Castle Day Nursery - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Bydd clybiau ar ôl ysgol yn darparu gofal plant ar ôl oriau ysgol, ac maen nhw’n lle saff i blant chwarae, ymlacio a chymdeithasu. Gall rhai clybiau sydd ddim yn cael eu rhedeg gan ysgolion, gasglu plant o’u hysgol ar ddiwedd y dydd. Bydd rhai clybiau ar ôl ysgol ar agor yn ystod gwyliau ysgol...

Clwb ar ôl Ysgol Esgob Morgan - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Gofal ar ôl ysgol o 3:15pm-5:30pm ar gyfer plant rhwng 7-11 oed. Rydym yn darparu gofal plant i helpu rhieni i gydbwyso ymrwymiadau gwaith a theulu, tra'n darparu cymorth astudio i blant, ac yn cynnig ystod ehangach o brofiadau a diddordebau iddynt.

Clwb 'Rol Ysgol Miri Mawr - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Clwb cyfrwng Cymraeg yw'r Clwb 'Rol Ysgol, sy'n cynnig gwasanaeth cyfunol, cwbl ddwyieithog. Fe'i lleolir ym Miri Meithrin Llysfasi. Mae'r staff sy'n gofalu a phrofiad a chymwysterau priodol. Cesglir plant o ysgolion lleol a'u danfon yn ddiogel i'r Clwb. Gydag oedolyn a enwebir yn unig gaiff y...

Clwb Ser Prion - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Bydd clybiau ar ôl ysgol yn darparu gofal plant ar ôl oriau ysgol, ac maen nhw’n lle saff i blant chwarae, ymlacio a chymdeithasu. Gall rhai clybiau sydd ddim yn cael eu rhedeg gan ysgolion, gasglu plant o’u hysgol ar ddiwedd y dydd. Bydd rhai clybiau ar ôl ysgol ar agor yn ystod gwyliau ysgol...

Clwb Twm (clwb ar ôl Ysgol) - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Bydd clybiau ar ôl ysgol yn darparu gofal plant ar ôl oriau ysgol, ac maen nhw’n lle saff i blant chwarae, ymlacio a chymdeithasu. Mae’n rhaid cofrestru plant â’r clwb, ac mae’n rhaid i rieni neu ofalwyr eu casglu.

Gellifor After School Club (Ladybirds) - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae ein clwb ar ôl ysgol yn darparu gofal plant fforddiadwy ar ôl oriau ysgol, mae'n lle diogel i blant chwarae, ymlacio a chymdeithasu. Rydym yn rhedeg yn ystod y tymor yn unig. Mae’n rhaid cofrestru plant â’r clwb, ac mae’n rhaid i rieni neu ofalwyr eu casglu.

Ysgol Bryn Hedydd - Cool Cats - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Cool cats club is situated in the grounds of Ysgol Bryn Hedydd. The club was originally established in 1998 to provide good quality, affordable childcare. Club is registered with the CSSIW for up to 60 children. Our club is subject to regular inspection to ensure compliance with national...