Dewiswch ysgol
Tymhorau ysgol, gwyliau neu'r holl flwyddyn

Dyddiau penodol

Gofal tu allan i oriau arferol
Nodwch eich amrediad oedran, o:
  i oed  

Eich gwasanaethau: wedi darganfod 29

Clwb ar ol Ysgol a Gofal Dydd Ysgol Llandrillo yn Rhos - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Rydym yn darparu gofal dydd llawn ar gyfer plant 3 - 4 oed a gofal ar ol ysgol i blant 3 - 11 oed

Clwb ar ol ysgol Craig-y-Don / Chasebell Cyf - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Gofal plant ar ol ysgol ac yn ystod y gwyliau. Wedi cofrestu gyda AGC (CIW). Staff i gyd gyda cymhwyster NVQ3 neu uwch. Wedi ei leoli ar safle ysgol. Ardal chwarae mawr. Awyrgylch cartrefol.

Clwb ar Ol Ysgol Llanddulas - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Gofal ar ol ysgol i blant oedran 4 - 11 mlwydd oed. Byr brydau iachus.

Clwb ar ol Ysgol Morfa Rhianedd / Chasebell Cyf - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Gofal plant ar ol ysgol ac yn ystod y gwyliau. Wedi cofrestu gyda AGC (CIW). Staff i gyd gyda cymhwyster NVQ3 neu uwch. Wedi ei leoli ar safle ysgol. Ardal chwarae mawr. Awyrgylch cartrefol.

Clwb ar Ol Ysgol Traed Bach - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Clwb ar ol ysgol dan ofal Meithrinfa Traed Bach ar safle Ysgol Bro Gwydir.

Clwb Cernyw - Llangernyw - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Gofal i blant 3-12 oed a'r ôl ysgol. Fforddiadwy a drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae caban, cae ac iard fawr i'r plant chwarae mewn awyrgylch diogel, cyfeillgar a cartrefol.

Clwb Gofal Betws - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Clwb gofal plant ar ol ysgol (yn ystod tymor yr ysgol)

Clwb Hwyl Henryd - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Clwb ar ol ysgol. Cyfrwng Cymraeg a Saesneg.

Clwb Plant Bodafon - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Gofal Plant trwy'r dydd. Tymor ysgol yn unig.

Clwb Plant Llansannan - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Clwb ar ol ysgol yn Ysgol Bro Aled, Llansannan o 3.30pm - 5.30pm ar gyfer plant 3 - 11 oed

Clwb San Sior - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Clwb tu allan i oriau ysgol ar safle'r ysgol

Clwb Talhaiarn - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Clwb ar ol Ysgol. Nid yw'r clwb ar agor am dros 2 awr bob dydd ac o'r herwydd nid oes gorfodaeth i gofrestru gyda Arolygaeth Gofal Cymru.

Clwb tu allan i Oriau Ysgol Deganwy Cyf - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Awyrgylch diogel, cyfeillgar ar gyfer plant oedran 4 mlwydd oed +. Rydym yn cynnig chwarae rhydd, chwaraeon a gweithgareddau celf. Ar gau gwyl y Banc a Nadolig (dyddiadau yn ddibynol ar ddyddiadau cau ysgolion). Rydym ar agor diwrnodau hyfforddiant athrawon.

Clwb y Morfa - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Clwb gofal plant tu allan i oriau ysgol, i blant 3 - 11 mlwydd oed trwy gyfrwng y Gymraeg. Rhaid i'r plant 3 oed fod yn mynychu dosbarth meithrin Ysgol Glan Morfa. Yn boblogaidd gyda plant a rhieni. Darparu Clwb Brecwast, Clwb ar ol ysgol a Clwb Gwyliau.

Craig y don Playschool, After School and Holiday Club - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Elusen cofrestredig sy'n darparu gofal plant cyn ysgol, ar ol ysgol ac yn y gwyliau. Nol o Ysgol Craig y Don am 3.00yp a 3.30yp. Aelodau staff i gyd gyda cymhwyster gofal plant. Adeilad pwrpasol wedi ei leoli yng Nghanolfan Cymunedol Craig y Don gyda gardd ac ardal chwarae tu allan.

Little Lambs Fun Club (After School and Holiday Club) - Bodelwyddan - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

After school and Holiday Club situated in Ysgol Y Faenol in Bodelwyddan Open 3-6pm term time and 8am-6pm school holidays and staff training days All snacks, drinks and light tea provided Variety of sessions available

Springfield @ Pen y Bryn - Bae Colwyn Ucha - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Clwb Ar Ol Ysgol. Mae Dragon Camp ar gael yn ystod Gwyliau Ysgol ar gyfer plant sy'n mynychu Ysgol Pen y Bryn ac ysgolion eraill yn ystod y tymor.

Towyn Fun Club - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae Clwb Hwyl Towyn yn cynnig gofal plant ar gyfer Clwb Brecwast, gofal drwy'r dydd ar gyfer plant oedran meithrin, Clwb ar Ol Ysgol a Clwb Gwyliau. Rydym hefyd yn darparu gofal ar gyfer plant 2 oed tan diwedd y diwrnod ysgol. Rydym hefyd yn darparu sesiwn grwp chwarae o 09:00- 11:30 i blant 2-3 ...

Wyngarth @ Ysgol Glanwydden - Bae Penrhyn - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Gofal cyfan tu allan i oriau ysgol. Safle ysgol yn ei gyfanrwydd, cyfranogaeth y plant, gweithgareddau llawn hwyl

Ysgol Cynfran After School Club - Llysfaen, Bae Colwyn - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Darparu gofal plant ar gyfer plant ar ol ysgol i blant 3 - 11 mlwydd oed.