Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Caldicot Methodist Church Mother and Toddlers - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin


Beth rydym ni'n ei wneud

Parent and toddler / preschool activities available at the group run by Caldicot Methodist Church.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Oes - £1.50 per family.
 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Jubilee Way
Caldicot
NP26 4BGDulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

Wednesday mornings 9:30am - 11am during term time only.