Y Parc - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc


Beth rydym ni'n ei wneud

Parc poblogaidd lleol wedi ei osod reit yn ganol Porthmadog yn gyferbyn a'r safle bws a'r toiledau cyhoeddus. Rhywbeth i ddiddanu pob oedran.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

Manylion am wasanaeth gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc

Iaith: Dwyieithog

  • Yn gallu cefnogi plant ag anableddau No
  • Ydy gweithwyr wedi derbyn ymchwiliad DBS? No Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

porthmadog
Porthmadog
LL49 1DE Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Parcio hygyrch
  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad