Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Clwb Ffermwyr ifanc Cymru - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc


Beth rydym ni'n ei wneud

Rydym yn fudiad ieuenctid gwledig dwyieithog dynamig a hygyrch sy’n helpu ac yn
cynorthwyo pobl ifanc i fod yn ffermwyr llwyddiannus, unigolion hyderus, cyfranwyr effeithiol a dinasyddion cyfrifol.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Ffermwyr ifanc.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Oes - Please ask for membership details.

Manylion am wasanaeth gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc

Iaith: Dwyieithog

  • Yn gallu cefnogi plant ag anableddau No
  • Ydy gweithwyr wedi derbyn ymchwiliad DBS? Yes Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

Royal Welsh Showground
Llanelwedd
Builth Wells
LD2 3NJDulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

Nid oes oriau agored penodol oherwydd natur y Clwb Ffermwyr Ifanc. Ymholwch am wahanol adrannau tebyg i Meirionydd, Eryri, Y Rhiw ac yn y blaen.