Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Children's Chronic Arthritis Association - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd


Beth rydym ni'n ei wneud

The CCAA (Children’s Chronic Arthritis Association) is a leading charity run by people who have been affected by Juvenile Idiopathic Arthritis (JIA) and are passionate about supporting others and providing a support network for children with Arthritis and their families. We offer emotional and practical support to maximise choices and opportunities and raise awareness of childhood arthritis in the community. We organise family information weekends to enable families to meet others for networking, support and information about JIA.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

For children with arthritis and their families.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Anyone can contact us directly

Manylion am wasanaeth gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Iaith: Saesneg yn unig

  • Yn gallu cefnogi plant ag anableddau Yes
  • Ydy gweithwyr wedi derbyn ymchwiliad DBS? Yes Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

Po Box 6679
Nuneaton
CV11 9LRCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad