Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Kingdom Come Mother and Toddler Mornings - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin


Beth rydym ni'n ei wneud

Specific soft play area for Toddlers. Cafe and chairs available for parents.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Oes - £2 per entry. Price includes squash and toast.
 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Kingdom Come
Abergavenny
NP7 7RZDulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Parcio hygyrch
  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad

 Amserau agor

Toddler Sessions available at various times throughout the term time week. Please see website for details.