Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Anorchidism Support Group (ASG) - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd


Beth rydym ni'n ei wneud

The Anorchidism Support Group (ASG) provides support to any person or families of boys with congenital (or acquired) absence of the testes – anorchidism. ASG maintains a register of affected families nationwide who support each other and in doing so feel less isolated and confused. The group provides an opportunity for families to express themselves, to ask questions and obtain answers. ASG runs a telephone support line and produces a regular newsletter sent free to ASG members.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Parents and their children, or adults affected by the condition.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Anyone can contact us directly

Manylion am wasanaeth gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Iaith: Saesneg yn unig

  • Yn gallu cefnogi plant ag anableddau No
  • Ydy gweithwyr wedi derbyn ymchwiliad DBS? No

Dulliau cysylltu

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

Monday,9.00am,5.00pm
Tuesday,9.00am,5.00pm
Wednesday,9.00am,5.00pm
Thursday,9.00am,5.00pm
Friday,9.00am,5.00pm
Saturday,9.00am,5.00pm