Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Little Gemz - Gwarchodwr plant

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 14/02/2019.

   Gofalwr Plant yw'r darparwr yma yn  Pontypridd.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 0 misoedd a 12 blynyddoedd. Full time spaces available from July 2022.1 Thursday full day space available from January 2022.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 10 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 10 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Rwy’n warchodwr plant sy’n darparu amgylchedd diogel llawn hwyl sy’n ysgogi babanod a phlant yn fy ngofal i.
Rwy’n ddarparwr gofal plant yn y gymuned sy’n gweithio o fy nghartref i.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Plant rhwng 0 a 12 oed

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Hunan Gyfeirio


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn. Monday to Thursday. Full time, part time and school holidays

Gallwn darparu gofal cofleidiol. Depends on school, please contact for more details.

Dydd Llun 07:30 - 17:30
Dydd Mawrth 07:30 - 17:30
Dydd Mercher 07:30 - 17:30
Dydd Iau 07:30 - 17:30

Tu allan i oriau agor arferol gallwn cynnig gofal: Boreau cynnar

  Ein costau

Cysylltwch a ni am fanylion costau

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
I'm attending and ALN course next week
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Attending a course next week
Man tu allan
I have access to a newly built larger garden.
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Parents to provide
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Tortoise kept up stairs.
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
We can try to accommodate any child and will work with parents to help with the language barriers.
Yes

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Coedpenmaen County Primary
  • Coedylan Primary School
  • Craig Yr Hesg Primary School
  • Trerobart Primary School
  • Y.G.G.Pontsionnorton School
  • Please call to discussCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Parcio hygyrch
  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad