Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Avow Play Project - Chwarae Mynediad Agored

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Nid oes gennym ddyddiad ar gyfer arolwg diweddar i'r adnodd hwn.

  Mae gan yr darparwr yma dim lleoedd gwag i blant o oedran 5 blynyddoedd a 16 blynyddoedd. Please enquire with setting

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 100 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 100 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Free play scheme through Wrexham for following times/ locations.
TERM TIME PLAY
Monday: Gwersyllt Playscheme (next to Resource Centre) - 3.30 to 5.30
Monday: Brynteg 'Street Play' (behind Coed Efa) - 5.30 to 7.30

Tuesday: Brymbo Playscheme (Cheshire View Playing Field) - 3.30 to 5.30 Tuesday: Brynteg ‘Street Play’ (behind Coed Efa) - 5.30 to 7.30

Wednesday: Brynteg Playscheme (Coed Efa) - 3.30 to 5.30
Wednesday: Brymbo Playscheme (Cheshire View Playing Fields) - 5.30 to 7.30

Thursday: Brynteg Playscheme (Coed Efa) - 3.30 to 5.30
Thursday: Llay Playscheme (The Rockery) - 3.30 to 5.30

Fridays: Pentre Broughton Playscheme (Broughton Heights) - 3.30 to 5.30

Saturday: Brynteg Playscheme (Coed Efa) - 10.00 to 12.00
Saturday: Llay Playscheme (The Rockery) - 12.30 to 2.30
Saturday: Gwersyllt Playscheme (next to the Resource Centre) - 3.00 to 5.00

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

HOLIDAY TIME PLAY

Monday: Gwersyllt Playscheme (next to the Resource Centre) - 1.00 to 3.00
Monday: Brynteg Playscheme (Coed Efa) - 3.30 to 5.30

Tuesdays: Brymbo Playscheme (Cheshire View Playing Fields) - 1.00 to 3.00 Tuesday: Brynteg Playscheme (Coed Efa) - 3.30 to 5.30

Wednesday: Brymbo Playscheme (Cheshire View Playing Fields) - 1.00 to 3.00
Wednesday: Brynteg Playscheme (*Coed Efa or Memorial Hall Field) - 3.30 to 5.30

Thursday: Llay Playscheme (The Rockery) - 1.00 to 3.00
Thursday: Brynteg Playscheme (Coed Efa) - 3.30 to 5.30

Friday: Pentre Broughton Playscheme (Broughton Heights) - 1.00 to 3.00
Friday: Brynteg Playscheme (*Coed Efa or Memorial Hall Field) - 3.30 to 5.30

Saturday: Llay Playscheme (The Rockery) - 12.30 to 2.30
Saturday: Gwersyllt Playscheme (next to the Resource Centre) - 3.00 to 5.00

*Location to be confirmed.


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn.

Ni allwn darparu gofal cofleidiol.

Dydd Llun 15:00 - 19:45
Dydd Mawrth 15:00 - 19:45
Dydd Mercher 15:00 - 19:45
Dydd Iau 15:00 - 19:45
Dydd Gwener 15:00 - 19:45
Dydd Sadwrn 12:00 - 17:00

Times and venues vary please details above

  Ein costau

Cysylltwch a ni am fanylion costau

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No

Nid ydym yn gollwng/codi o unrhyw ysgol.

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.
Dulliau cysylltu

 Hygyrchedd yr adeilad