Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

AR GAU - Trinity Child and Family Centre Ltd - After School Club - Clwb ar ôl ysgol

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 20/03/2018.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 3 blynyddoedd a 12 blynyddoedd. Vacancies vary - you are advised to ring and discuss your requirements. Families are invited to visit and discuss needs.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 24 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 24 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

This unique setting has fantastic resources and facilities including an outside play area where your child can have the freedom to enjoy the experience of a safe, stimulating and exciting environment. It has two very large, spacious, colourful well-resourced play rooms which ensure all children access age and stage appropriate resources and play areas. Trinity offers a vibrant, exciting, safe, secure and exciting place for children to stay, play AND learn, whilst having FUN!
We have an excellent team of staff who are fully committed to providing the best for you and your child. Children attending the After School Club are encouraged and supported to fully participate in planning their time whilst at the Centre. Fully supporting the INDIVIDUAL needs of each child we deliver a range of activities including, sand, water, puzzles, stories, songs, treasure baskets, arts and crafts, Welsh, as well as daily outdoor activities – it is a time for the children to ‘CHILL OUT’!

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Trinity Child and Family Centre Ltd After School Club is registered for 24 children aged from 3-12 years.
We appreciate the range of ages, therefore we split groups and allocate ‘key worker’, thus ensuring age and stage appropriate activities are provided, however full group activities also take place.
Visits and enquiries are welcomed from parents / carers. A detailed 'parental contract' on registration giving information on all policies and procedures is provided and an opportunity for parents and staff to share information that will provide us with as much detail as possible about the child before he / she starts.
Parents and children are fully supported throughout the time spent at Trinity and staff are always available to offer support or advice.
"The quality of the centre is of excellent standard and the children are so lucky to be part of this establishment”; parent comment.


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn.

Gallwn darparu gofal cofleidiol.

Dydd Llun 15:15 - 18:00
Dydd Mawrth 15:15 - 18:00
Dydd Mercher 15:15 - 18:00
Dydd Iau 15:15 - 18:00
Dydd Gwener 15:15 - 18:00

  Ein costau

Cysylltwch a ni am fanylion costau

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
We work in partnership with a range of agencies to provide the necessary support needed to enable a child to access our setting.
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
We have cold water fish
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
Yn cynnig darpariaeth Dechrau'n Deg wrth ochor darpariaeth arall
Yes
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Yes

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Ynysowen Primary
  • Ysgol Gymraeg Rhyd-Y-Grug
  • Parents are more than welcome to drop children off from surroundings areas, We also welcome children who are able to be dropped off by taxi – however this would need to be arranged / discussed with all agencies involved.

 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Aberfan
Merthyr Tydfil
CF48 4NTCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Parcio hygyrch
  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad