Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Contact for families and disabled children - HemiHelp - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd


Beth rydym ni'n ei wneud

Hemihelp services are provided by Contact, the charity for families with disabled children.

On the website you'll find advice and support for families with children with hemiplegia, continuing the work of the UK charity HemiHelp. Hemiplegia (sometimes called hemiparesis) is a condition, caused by a brain injury, that results in a varying degree of weakness, stiffness (spasticity) and lack of control in one side of the body. The definition comes from the Greek 'hemi' = half. Hemiplegia is caused by injury to parts of the brain that control movements of the limbs, body, face, etc.

If your child has been diagnosed with hemiplegia, you will want to support them but may be unsure how to go about it. We have a wealth of advice and support information on our website.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Anyone can use this resource

Manylion am wasanaeth gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Iaith: Saesneg yn unig

  • Yn gallu cefnogi plant ag anableddau Yes
  • Ydy gweithwyr wedi derbyn ymchwiliad DBS? No Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

6 Market Road
N7 9PWDulliau cysylltu

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

Monday - Friday 10:00 - 13:00