Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Little Hitters Tennis - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc


Beth rydym ni'n ei wneud

Tennis Tots Sessions at Chepstow Tennis Club.
(Mathern Road, Chepstow, NP16 5JT)

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Oes - £14 for a four week block booking.

Manylion am wasanaeth gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc

Iaith: Saesneg yn unig

  • Yn gallu cefnogi plant ag anableddau No
  • Ydy gweithwyr wedi derbyn ymchwiliad DBS? Yes

Dulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

Mondays 1:45pm - 2:30pm
Thursdays 2pm - 2:45pm.