Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Tamba (Twins And Multiple Births) Bereavement Support Group - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd


Beth rydym ni'n ei wneud

A support group for parents who have lost a child/children in twin or multiple births. All supports are volunteers who have lost a child/children in twin or multiple births either before or after birth. This is befriending rather than a counselling service, although BSG does have access to professional support if needed.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

parents who have lost a child/children in twin or multiple births.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

Manylion am wasanaeth gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Iaith: Saesneg yn unig

  • Yn gallu cefnogi plant ag anableddau No
  • Ydy gweithwyr wedi derbyn ymchwiliad DBS? No Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

The lower ground floor and studio
Hitherbury House
Guildford
GU2 4YF Hygyrchedd yr adeilad