Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

CICRA - Crohn's in Childhood Research Association - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd


Beth rydym ni'n ei wneud

We lead research into better treatments, support children and families with relevant information, work with health professionals to improve care and give children a voice to increase public understanding of crohns and colitis. Contact us with any query, question or concern you have, or to ask for more information about crohns and colitis or the ways we can support you.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Anyone can contact us directly

Manylion am wasanaeth gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Iaith: Saesneg yn unig

  • Yn gallu cefnogi plant ag anableddau No
  • Ydy gweithwyr wedi derbyn ymchwiliad DBS? No Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

Pat Shaw House, 13 - 19
Ventnor Road
Sutton
SM2 6AQDulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

Monday,9.30am,5.00pm
Tuesday,9.30am,5.00pm
Wednesday,9.30am,5.00pm
Thursday,9.30am,5.00pm
Friday,9.30am,5.00pm