Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

A Parent’s Guide to Swimming Pool Safety & Hygiene - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd


Beth rydym ni'n ei wneud

A Parent’s Guide to Swimming Pool Safety & Hygiene covers important topics such as:

- Basics of pool hygiene - how parents can help kids maintain good health and hygiene practices in and around the swimming pool.
- Understanding and mitigating the risks of recreational water illnesses (RWIs) and other water-borne infections.
- Important pool safety knowledge - understanding water safety signs, and helping kids recognise when it's unsafe to swim or dive.
- Other essential swimming and water safety advice and best practices for parents and their children.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Parents of children

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Yes

Manylion am wasanaeth gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Iaith: Saesneg yn unig

  • Yn gallu cefnogi plant ag anableddau No
  • Ydy gweithwyr wedi derbyn ymchwiliad DBS? No

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

Anytime