Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Helping Hands - Serennu - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd


Beth rydym ni'n ei wneud

Helping Hands is a service that provides support to parents/carers with children with disabilities and developmental disabilities. They run various courses depending on the needs of the families. Examples of such courses are: - Understanding and managing behaviour. -Supporting children with disabilities to develop friendships. -Body and behaviour changes. -Supporting sibling workshop. -Supporting transition workshop.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Families must fit the profile of the target group and live in Newport, S. Monmouthshire or Torfaen.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Contact Jayne Jones.

Manylion am wasanaeth gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Iaith: Dwyieithog

  • Yn gallu cefnogi plant ag anableddau Yes
  • Ydy gweithwyr wedi derbyn ymchwiliad DBS? Yes Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

Serennu Childrens Centre
Cwrt Camlas
Newport
NP10 9LY Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Parcio hygyrch
  • Dolen glyw
  • Lifft
  • Drysau awtomatig
  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad