Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Clwb Dawns WISP - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc


Beth rydym ni'n ei wneud

WISP Dance Club is run by Artistic Director Cher Mather and Choreographer Uma O’Neill. Cher began WISP in 1994 to create the first out-of-school dance and performance group for young people with special educational needs or learning disabilities in the North Wales area. WISP has gone from strength to strength, creating dance performances across a variety of themes and performed in a number of local and professional settings.

The group now has members from five counties who meet each work to enjoy dance and movement activities and have fun. Dancing together helps us to increase our self-esteem, confidence, coordination, wellbeing and contributes to as healthy lifestyle.

Have fun, learn dance, get fit, stay happy, make friends with our inclusive dance activities.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Ar gyfer pobl ifanc sy'n bwy gyda Anghenion Ychwanegol. Ar gyfer oed 11 - 25. Rhaid i gyfranogwr ddod gyda rhywun a fydd yn dawnsio gyda nhw.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Mae'n dibynnu - "Sesiynau Haf Byw" Dydd Mawrth 27/7/21 ac 3/8/21 5.30 yp -7.30 yp. £5 y/s

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Anyone can contact us directly

Manylion am wasanaeth gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc

Iaith: Saesneg yn unig

  • Yn gallu cefnogi plant ag anableddau Yes We provide inclusive dance activities for Children & Young people living with a disability or learning need
  • Ydy gweithwyr wedi derbyn ymchwiliad DBS? Yes

Dulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

Contact via email at any time