Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

bibic - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd


Beth rydym ni'n ei wneud

Bibic is a national charity and exists to maximise the potential of children and young people with conditions affecting their social, communication, sensory, motor and learning abilities.

To give children the opportunity to develop to their full potential and support their families through an holistic approach.
Each child has their own carefully tailored programme.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

We see children and young people age 6 months to 25 years old with or without a diagnosis, experiencing a variety of difficulties and symptoms. Children and young people do not require a referral to come to bibic for help.

We support developmental difficulties, learning disabilities, special educational needs (SEN) and genetic conditions. We help many children and young people with Autism, Brain injury, Cerebral palsy, Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), Global developmental delay (GDD), Dyslexia, Down’s syndrome, Sensory processing difficulties and many more.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Anyone can contact us directly.

Manylion am wasanaeth gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Iaith: Saesneg yn unig

  • Yn gallu cefnogi plant ag anableddau Yes
  • Ydy gweithwyr wedi derbyn ymchwiliad DBS? Yes Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

Old Kelways
Somerton Road
Langport
TA10 9SJCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad