Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

The Children's Society - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd


Beth rydym ni'n ei wneud

We are a national charity working to transform the hopes and happiness of young people facing abuse, exploitation and neglect. We listen. We support. We act. Because no child should feel alone. There are plenty of useful blogs and news items on our website, including a section for Helping Parents of Teenagers.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Mae'n dibynnu - Contact for details

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Anyone can contact us directly.

Manylion am wasanaeth gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Iaith: Saesneg yn unig

  • Yn gallu cefnogi plant ag anableddau No
  • Ydy gweithwyr wedi derbyn ymchwiliad DBS? No Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

Octavia House
50 Banner Street
London
EC1Y 8STCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad