Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Caroline Graham School of Dance - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc


Beth rydym ni'n ei wneud

Melody Bear Preschool Dance classes - Fun classes in general Movement, Ballet and Tap for children aged 2-4 years

ISTD Ballet, Tap and Modern Dance Classes for ages 4-adult. Creative classes with the opportunity to enter exams and participate in a show every 3 years.

Street Dance Classes for ages 7 years upwards
Adult Tap and Ballet classes for the beginner or advanced student.

Staff Qualifications: Caroline holds ISTD Diploma in Dance Education (Level 4) in Ballet, Modern and Tap, with 21 years teaching experience. Emergency First Aid at Work, Fully insured and hold current CRB check. All teaching staff are fully qualified, insured and CRB checked.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

Manylion am wasanaeth gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc

Iaith: Saesneg yn unig

  • Yn gallu cefnogi plant ag anableddau No
  • Ydy gweithwyr wedi derbyn ymchwiliad DBS? Yes

Dulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

Various days during the week across the Chepstow and Caldicot areas.