Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Children's Cancer and Leukaemia Group - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd


Beth rydym ni'n ei wneud

In the UK, only 1 in every 450 children under 15 develops a cancer. So about 1,600 children (up to the age of 15) in the UK are diagnosed with cancer each year. These cancers can be quite different from cancers affecting adults.

The Children’s Cancer and Leukaemia Group funds, promotes, and supports research into childhood cancer and leukaemia, and is dedicated to supporting the work of those looking after children and teenagers with cancer. CCLG is a leading producer of high quality information for patients and their families. Their publications address issues relating to siblings, grandparents, treatment, and bereavement.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Anyone can contact us directly

Manylion am wasanaeth gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Iaith: Saesneg yn unig

  • Yn gallu cefnogi plant ag anableddau No
  • Ydy gweithwyr wedi derbyn ymchwiliad DBS? No Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

University of Leicester
Clinical Sciences Building
Leicester Royal Infirmary
LE2 7LXDulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad