Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Linda Bennett - Gwarchodwr plant

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 21/11/2018.

   Gofalwr Plant yw'r darparwr yma yn  Pontypool.

  Mae gan yr darparwr yma dim lleoedd gwag i blant o oedran 0 misoedd a 12 blynyddoedd. Only doing before and after school care at the moment.Will be finishing minding this year.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 6 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 1 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Many of the children I mind have been with me for a good number of years. I place great store in sitting down with them and providing them with a form of pre-school education appropriate to their individual ages and development. All of the activities that my children are involved in are carried out in a stimulating environment which offers constant new experiences where they learn to share and play. The care that I offer is of an excellent standard. I set clear boundaries for what I consider to be acceptable behaviour from the children I look after. I have 22 years experience and have attended all the EYDCP training. I have a sound knowledge of playgroup practice and am heavily involved in the pre school education with the children in my care. May also provide care for children aged 8 - 11 years before and after school, subject to availability. Ring for details.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

No criteria for people to access my resource.

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

No referral needed


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig.

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

  • Tymor y gwanwyn
  • Tymor yr hydref
  • Tymor yr haf

Ni allwn darparu gofal cofleidiol.

Dydd Iau 08:00 - 17:00
Dydd Gwener 08:00 - 17:00

  Ein costau

Cysylltwch a ni am fanylion costau

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • New Inn Primary School

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.
Dulliau cysylltu

 Hygyrchedd yr adeilad