Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Dyslecsia Cymru/Wales Dyslexia - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd


Beth rydym ni'n ei wneud

Our vision is to make Wales the best place in the world for the dyslexic individual to learn, live and work. We aim to bring together everyone concerned with dyslexia in Wales including: parents and carers, teachers, government agencies, businesses and the third sector, to create an environment where the dyslexic individual can develop to their full potential.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Dyslecsia Cymru/Wales offers advice and support to private individuals, third sector organisations, public bodies and private businesses.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Anyone can use this resource

Manylion am wasanaeth gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Iaith: Saesneg yn unig

  • Yn gallu cefnogi plant ag anableddau No
  • Ydy gweithwyr wedi derbyn ymchwiliad DBS? No

Dulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad