Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Les Tous Grands After School Club - Clwb ar ôl ysgol

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 07/12/2015.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 3 blynyddoedd a 12 blynyddoedd. Please contact for information

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 19 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 19 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

We run from the end of the school day at 15:00 until 17:45 and offer a range of activities including arts and crafts, games consoles, toys and games and outdoor play with bikes, balls and plenty more.
For parents who are unable to pick their children up from us at the end of that day we also offer a Drop Off service (subject to availability) to your home or other agreed location.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

3 years to 12 years

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Anyone


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig.

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

  • Tymor y gwanwyn
  • Tymor yr hydref
  • Tymor yr haf

Gallwn darparu gofal cofleidiol. Please contact for further information

Dydd Llun 15:00 - 17:45
Dydd Mawrth 15:00 - 17:45
Dydd Mercher 15:00 - 17:45
Dydd Iau 15:00 - 17:45
Dydd Gwener 15:00 - 17:45

  Ein costau

Cysylltwch a ni am fanylion costau

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
will attend Inclusion training
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • All Saints Cw Primary School
  • High Street Primary School
  • Romilly Primary School
  • Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg
  • Ysgol Gymraeg Sant Baruc
  • Willing to consider pickups within a reasonable distance.: AM + PM

 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

29 Park Road
Barry
CF62 6NXDulliau cysylltu

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad