Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Allergy Uk - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd


Beth rydym ni'n ei wneud

Allergy UK is the leading national charity providing support, advice and information for those living with allergic disease.

Allergy Uk is a national medical charity established to represent the views and needs of people with allergy, food intolerance and chemical sensitivity. They can provide information and help on a wide range of allergies from food to chemicals.

The website also offered live chat via the website for information and support.

The charity has won The Allergy UK Hero Award 2018.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

Manylion am wasanaeth gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Iaith: Saesneg yn unig

  • Yn gallu cefnogi plant ag anableddau No
  • Ydy gweithwyr wedi derbyn ymchwiliad DBS? No Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

Planwell House
LEFA Business Park
Sidcup, Kent
DA14 5BHCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad