Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Muscular Dystrophy UK Helpline - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd


Beth rydym ni'n ei wneud

Muscular Dystrophy UK (previously known as the Muscular Dystrophy Campaign) is the charity bringing individuals, families and professionals together to fight muscle-wasting conditions. We support high quality research to find effective treatments and cures and won’t stop until we have found them for all muscle-wasting conditions

We are leading the drive to get faster access to emerging treatment for families in the UK. We ensure everyone has the specialist NHS care and support they need – the right help at the right time, wherever they live. We provide a range of services and resources to help people live as independently as possible.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

We support individuals, families and professionals together to fight muscle-wasting conditions.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Anyone can contact us directly.

Manylion am wasanaeth gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Iaith: Saesneg yn unig

  • Yn gallu cefnogi plant ag anableddau No
  • Ydy gweithwyr wedi derbyn ymchwiliad DBS? No Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

61a Great Suffolk Street
London
SE1 0BUCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

If you would like information or support on muscle-wasting conditions, please call our Information and Support Team on our free helpline:
(Mon-Fri, 8.30am-6pm)