Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Young Epilepsy - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd


Beth rydym ni'n ei wneud

Young Epilepsy is the only UK charity dedicated to creating better lives for children and young people with epilepsy and related conditions.

With over 120 years expertise, we provide world class diagnosis, assessment and rehabilitation for children and young people with epilepsy. We also undertake research into the condition and how it can be treated.

Our unique blend of specialist services includes a school, college and residential services providing education and healthcare for children and young people with epilepsy, autism and other neurological conditions.

We also provide a range of support and information for parents, children and young people and training for professionals. It campaigns for better access to, and quality of, health and education services, and to raise awareness and increase understanding of epilepsy.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Anyone can contact us directly

Manylion am wasanaeth gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Iaith: Saesneg yn unig

  • Yn gallu cefnogi plant ag anableddau No
  • Ydy gweithwyr wedi derbyn ymchwiliad DBS? No Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

St. Piers Lane
RH7 6PWCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

Main Number: 01342 832243
(Mon-Fri, 8:30am-5pm)

Helpline: 01342 831342
(Mon-Fri, 9am-3pm)