Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Alphabet Playgroup Ltd - Grwp chwarae

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 20/11/2019.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 2.5 blynyddoedd a 5 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 19 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 19 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Alphabet Playgroup Ltd provision is set within the grounds of Undy Primary school. Great transition links with the nursery and school. Children have access to structure and routines within this time. We offer circle time, free play and group activities.

A warm and neutral environment indoors - home area, wooden blocks, creative station, cosy cwtsh reading area, and sensory/ICT resources.

Part of the Healthy Pre-schools scheme. Awarded Fair achievers, by Fair trade Schools award scheme.

Staff Qualifications: All team members are trained to a minimum of level 3 in Childcare, Learning and Development, hold up to date DBS, Safeguarding and Prevent training, Level 2 food hygiene, Paediatric First Aid Trained, Covid and Infection control training.

Security Features: Secure grounds of Undy Primary School, Doors lockable from the inside, Door alarms, Password system in place for collection of children. Half termly fire drills.

Contacts: Louisa Sutton /Tracey Millard


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig.

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

  • Tymor y gwanwyn
  • Tymor yr hydref
  • Tymor yr haf

Gallwn darparu gofal cofleidiol. Wraparound care available for children who attend Undy school nursery.

Dydd Llun 09:00 - 11:30
12:30 - 15:00
Dydd Mawrth 09:00 - 11:30
12:30 - 15:00
Dydd Mercher 09:00 - 11:30
12:30 - 15:00
Dydd Iau 09:00 - 11:30
12:30 - 15:00
Dydd Gwener 09:00 - 11:30
12:30 - 15:00

Sessions are 2.5 hours long. A breakfast club is available Tuesday - Thursday 8:30am - 9am and a lunch club is also available between sessions Monday - Friday 11:30am - 12:30pm.

  Ein costau

  • £10.50 per Sesiwn - morning or afternoon session available.
  • £4.25 per Sesiwn - Breakfast Club
  • £6.50 per Sesiwn - Lunch Club

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
Large, secure multi-purposeful area. Woodwork, water & sand play, block area, mark making and more.
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) Yes
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Yes

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Undy Primary School

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.


 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Undy Primary School
Pennyfarthing Lane
NP26 3LZDulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Parcio hygyrch
  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad