Music For Youth - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc


Beth rydym ni'n ei wneud

Elusen cerdd cenedlaethol yn darparu mynediad am ddim i perfformio ac cyfleoedd cynulleidfa i gerddorwyr ifanc ledled y DU.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Young Musicians

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Oes

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Anyone can contact us directly.

Manylion am wasanaeth gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc

Iaith: Saesneg yn unig

  • Yn gallu cefnogi plant ag anableddau No
  • Ydy gweithwyr wedi derbyn ymchwiliad DBS? No Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

3rd Floor South Wing
Somerset House
LLUNDAIN
WC2R 1LA


 Gwefan

www.mfy.org.uk


Dulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad